kankan taniec sceniczny

wyszukiwarki mp3

motyw tańca

Czym jest taniec, wie doskonale każdy z nas. Możemy go definiować na kilka sposobów, gdyż może on dotyczyć różnych sfer działalności ludzkiej. Towarzyszy on człowiekowi właściwie od samych początków istnienia ludzkości i zajmuje miejsce szczególne chyba we wszystkich kulturach. W dzisiejszych czasach jest on niezwykle popularny i zazwyczaj kojarzymy go z rozrywką. Nie zapominajmy jednak o tym, że taniec jest także jedną z najstarszych sztuk pięknych. Poza tym odgrywa on znaczącą rolę jeśli chodzi o rozmaite obrzędy dotyczące różnych religii na całym świecie. Powinniśmy zdawać sobie sprawę także z tego, że taniec jest jednym z motywów literackich. Pojawia się on w literaturze dosyć często i zazwyczaj ma on znaczenie symboliczne. Warto zaznaczyć także fakt, że taniec w literaturze właściwie zawsze jest nadzwyczaj efektywny. Zapewne każdy z nas, kto czyta różnego rodzaju literaturę spotkał się z tym motywem. Warto jest wiedzieć o nim chociaż najważniejsze rzeczy, gdyż jest on naprawdę niezwykle ciekawy. Każdy z nas, kto czytał „Wesele” Wyspiańskiego, wie iż pojawia się w tym utworze chocholi taniec. Muzyka Chochoła usypia zebranych na weselu gości. Jak chyba wszyscy doskonale wiemy taniec chocholi jest symbolem niemożności czynu. Poza tym taniec może być także wyznacznikiem pozycji społecznej oraz symbolem zbratania. Nie chodzi tu już o taniec chocholi, który pojawia się w „Weselu” Wyspiańskiego. Jeśli chodzi o taniec jako wyznacznik pozycji społecznej, to sprawa wydaje się być oczywista. Co innego tańczy się na dworach królewskich, czy też wśród szlachty, inne tańce wykonywane są wśród ludu. Musimy zdawać sobie sprawę z tego, że tańce takie jak walc czy menuet będą wykonywane przez warstwy wysokie. Tak jest na przykład w wierszu Czesława Miłosza pod tytułem „Walc”. Tytułowy taniec jest wykonywany w tym utworze przez damę. Rozróżnienie takie możemy spotkać także między innymi w filmie pod tytułem „Tytanic”. Jak wiemy inne tańce są wykonywane na górnym pokładzie przez ludzi zamożnych, inaczej bawią się najniższe warstwy społeczne. Niezwykle ważnym motywem jest również taniec śmierci. Motyw tańca pojawia się najczęściej w utworach pochodzących ze średniowiecza. Personifikacja śmierci wciąga w swój korowód ludzi pochodzących ze wszystkich stanów. Jest to symbolem bezwzględności śmierci i wskazuje na to, że wobec niej wszyscy ludzie są równi i nie odgrywa tu żadnej roli stan majątkowy czy też zajmowana w społeczeństwie pozycja.Jak widzimy motyw tańca jest w literaturze niezwykle rozpowszechniony i często możemy się z nim spotkać. Powinniśmy zdawać sobie sprawę z tego, że taki motyw w ogóle istnieje, i że jest on niezwykle ważny. Zazwyczaj ma on znaczenie symboliczne i jego poznanie jest niezbędne do prawidłowego odczytania danego utworu. Widzimy, że taniec rzeczywiście pojawia się w najrozmaitszych sferach i dziedzinach ludzkiej działalności. Jest on dla nas niezwykle ważny, a często bywa tak, że zaliczany jest nawet do sfery sacrum.

Comments are closed.