Muzyka i jej gatunki oraz związane z nia koncerty

Fortepian ze względu na swoją specyfikę bardzo często towarzyszy nam do najmłodszych lat. Możliwości jakie daje ten instrument są na tyle uniwersalne, że może on służyć jako pomoc dydaktyczna przy nauce nie tylko przedmiotów muzycznych ale także przy okazji socjalizacji. Co za tym idzie wykracza on w tym momencie poza ścisłe ramy szkół muzycznych i wkracza na teren aż od przedszkola i często gości do końca szkoły podstawowej, a niejednokrotnie towarzyszy jeszcze w gimnazjum. Przedszkolne czy zerówkowe zajęcia rytmiki to nie tylko wyrabianie w młodym człowieku poczucia rytmu, wrażliwości na muzykę, czy odczuwania stanów pod wpływem różnego typu gry, ale także zajęcia ruchowe. Najmłodsi bardzo lubią kiedy coś się dzieje i dynamicznie zmienia. Fortepian może to przyśpieszać to zwalniać, grać cicho lub głośno, niskie dźwięki lub wysokie. W ten sposób może tworzyć podkład do pewnych zabaw, w których właśnie jego dźwięk będzie determinował lub wręcz wymuszał zachowania dzieci. Dynamika zmian działa bardzo pozytywnie na rozwój wielokierunkowy u ucznia i powoduje, że czuje się pobudzony do działania i poznawania świata. Późniejszy kontakt szkolny z fortepianem jest rozwinięciem pierwszorzędnych zadań instrumentu na wcześniej wspomnianych zajęciach przedszkolnych.