kankan

terpsychora i tańce standardowe

Rola tańca w obrzędach religijnych

Każdy z nas zdaje sobie sprawę z tego, że taniec towarzyszy nam już od samych początków ludzkości. Dziś przede wszystkim jest ona dla nas pewną formą rozrywki. Przejawia się także w takich sferach ludzkiej działalności, jak sztuka oraz religia. Poza tym dla niektórych osób taniec jest tylko i wyłącznie pracą. Jego elementy znaleźć możemy również w różnych dyscyplinach sportowych, takich jak na przykład gimnastyka artystyczna. Taniec wykorzystywany jest także w psychoterapii do leczenia zaburzeń psychicznych, czy też psychomotorycznych. Czym jest taniec w ogóle potrafi powiedzieć każdy z nas, bo przecież wszyscy mieliśmy okazję nie raz się z nim zetknąć. Pamiętajmy jednak o tym, że taniec zaliczany jest w wielu kulturach do sfery sacrum i odgrywa on niezwykle ważną rolę w wielu różnego rodzaju obrzędach religijnych. W tym wypadku mówimy o tańcu rytualnym. To właśnie on towarzyszy obrzędom religijnym i stanowi pewną formę kultu, czyli jedną z praktyk religijnych czynioną wobec istoty bądź przedmiotu kultu.Taka forma kultu jak właśnie taniec rytualny wyrażana jest przede wszystkim poprzez rytmiczne ruchy ciała. Oczywiście zazwyczaj jest tak, że towarzyszy temu również odpowiednia muzyka i specjalne śpiewy. Taniec rytualny znany był już nawet w okresie paleolitu, czyli w starszej epoce kamiennej. Doskonale zdajemy sobie sprawę z tego, że tańce rytualne odbywają się do dziś i stanowią nieodłączny element wielu obrzędów religijnych na całym świecie. Właściwie możemy się z nim zetknąć we wszystkich kulturach całego świata. Jednak należy zdawać sobie sprawę z tego, iż taniec rytualny najważniejszą rolę odgrywa w religiach kultur pierwotnych. Jeśli chodzi zaś o samą formę wykonywania tańców rytualnych, to zwykle są one tańczone w grupach. Poza tym najczęściej są to tańce kołowe, czyli ludzie tańczą w kole, poruszając się zgodnie z ruchem wskazówek zegara, bądź niekiedy w przeciwnym kierunku. Samo ustawienie tancerzy bywa przypadkowe i zazwyczaj ich twarze zwrócone są do środka koła. Taniec rytualny może towarzyszyć także procesji, czyli uroczystym pochodzie ze śpiewami. Poza tym formą tańca rytualnego może być także korowód. Taniec rytualny możemy powiązać także z różnymi pojęciami. Chodzi tu między innymi o magię czy karnawał. Warto także wiedzieć kim są korybanci. Byli to kapłani Kybele, czyli frygijskiej kapłanki. Podczas różnego rodzaju świąt wykonywali oni orgiastyczne tańce. Podczas ich wykonywania dochodziło do samookaleczenia się. Tańce rytualne wykonywali także kureci, którzy to według mitologii greckiej są półbogami. Ich tańce były niezwykle hałaśliwe i towarzyszyło temu uderzanie włóczniami o tarcze. Miło to na celu zagłuszenie płaczu dziecka. Chronili oni Zeusa przed jego ojcem Kronosem. Pamiętajmy także o tym, że taniec jest jednym z najważniejszych elementów liturgii jeśli chodzi o Afrochrześcijaństwo. Poza tym taniec towarzyszył także obrzędom pogrzebowym Słowian. Dawniej podczas stypy urządzano na cześć zmarłego różnego rodzaju rozgrywki oraz tańce i dopiero po tym następował poczęstunek.

Comments are closed.