kankan

terpsychora i tańce standardowe

Różne wcielenia tańca

Jeśli mówimy o tańcu, możemy mówić o jego wielu wcieleniach. Istnieje bowiem wiele kategorii, w których rozpatrywać można taniec. Taniec bowiem odnosi się do różnych sfer działalności ludzkiej. Wymienić tu można religię, rozrywkę i sztukę. Taniec we wszystkich trzech jest jednym z konstytutywnych elementów, jeśli nie dzisiaj to dawniej. Taniec zawsze wiązał się z pozytywnymi uczuciami, dlatego z tak dużą łatwością ugruntował się we wszystkich tych dziedzinach.Taniec w sferze religijnej był jedną z form obrzędów rytualnych. Zgodnie z własną wiarą czciciele danego bóstwa tańczyli różnego rodzaju tańce, które miały określony cel. Zazwyczaj miały pomóc w pozyskaniu przychylności bóstwa w danej sprawie. Wiele ludów starożytnych wykonywało takie tańce, wierząc w ich skuteczność. Taniec, jako forma obrzędowa, był charakterystyczny również w przypadku wojny. Istniało bowiem coś takiego jak taniec wojenny. W dzisiejszych czasach forma obrzędowa tańca prawie całkowicie zanikła. Zaobserwować je jeszcze można na przykład w niektórych krajach afrykańskich.Taniec istnieje również w sferze sztuki. Można tu mówić o dwóch podtypach. Jednym z nich są tańce, które same w sobie mają być czymś w rodzaju spektaklu. Zaliczyć do nich można między innymi tradycyjne tańce hinduskie, które rozpoznawalne są niemal na całym świecie. Do tańców o charakterze spektaklu zalicza się także taniec brzucha. Jest on także znany na całym świecie. Jest to taniec arabski, który wywodzi się z Bliskiego Wschodu i Północnej Afryki. Co ciekawe, nie posiada on twardych reguł, lecz jest żywą sztuką, która nieustanni się zmienia. Innym tego rodzaju tańcem jest również balet. Jest to ciekawe widowisko, w którym fundamentalnym elementem jest właśnie taniec, z pomocą którego przedstawiana jest historia. Największe zainteresowanie baletem zaobserwować można w Rosji. Do tego typu widowisk tanecznych zalicza się między innymi taniec klasyczny, taniec współczesny, taniec wyrazisty, taniec charakterystyczny i taniec historyczny. Każdy z nich jest różni się nieco od pozostałych, lecz mają wspólną cechę. Wszystkie one mają na celu pokazanie tańca jako sztuki samej w sobie. Mają być przyjemnością nie tylko dla tancerzy, ale również dla widowni, która obserwuje taki taniec.Najpopularniejszym zaś rodzajem tańca, który dostępny był, jest i będzie dla każdego przeciętnego człowieka, to taniec, który jest po prostu rozrywką. Do uprawianych dawniej tańców, zaliczyć można między innymi takie tańce, jak: taniec dworski, taniec salonowy, czy taniec ludowy. Były one tańczone przy okazji różnych uroczystości, zabaw, świąt. Ludzie tańczyli je dla przyjemności. Dziś podobną motywacją kierują się tancerze, którzy tańczą tańce towarzyskie. Podczas gdy tańce o charakterze obrzędowym w większym stopniu zanikły, tańce o charakterze rozrywkowym są dostępne dla każdego. Tańce te tańczy się dlatego, że są czystą formą rozrywki, której każdy może się podjąć. Jeśli lubimy i umiemy tańczyć, możemy je tańczyć.

Comments are closed.