Taniec

Kurs tańca

Sfery działalności ludzkiej, w których rozwinął się taniec

Każdy człowiek wie, czym jest taniec, bo przecież istnieje on właściwie we wszystkich kulturach na całym świecie. Poza tym często odgrywa on w nich niezwykle ważną rolę. Zdajemy sobie sprawę z tego, iż towarzyszy on człowiekowi właściwie od samych początków ludzkości. Można śmiało stwierdzić, że historia tańca jest tak samo długa, jak historia ludzkości. Najstarsze zapiski dotyczące tańca znajdziemy głownie w Biblii (zarówno w Starym Testamencie, jak i w Nowym Testamencie), a także w „Iliadzie” Homera. Niestety wcześniejszych dziejów tańca możemy się jedynie domyślać, gdyż informacji na ich temat jest naprawdę niewiele. Śmiało jednak możemy powiedzieć, że taniec zawsze odgrywał ważną rolę w życiu człowieka. Właściwie musimy zdawać sobie sprawę z tego, iż w najdawniejszych czasach należał on głownie do sfery sacrum i dopiero później zaczął przenikać do różnych innych sfer działalności ludzkiej. Najważniejsze jest jednak to, że taniec od zawsze towarzyszył człowiekowi, a także był i nadal jest obecny we wszystkich kulturach.Sprawą oczywistą jest to, że dzisiaj taniec radykalnie różni się od tańców sprzed wieków. W pewnym momencie pojawiła się nauka zwana socjologią. Nauka ta wprowadziła podział czynności ludzkich na przyrodzone i kulturalne. Chociaż taniec towarzyszy nam właściwie od zawsze, to jednak nie należy on do czynności przyrodzonych, a zaliczany jest do czynności kulturalnych. Jeśli chodzi o jego rozwój w różnych sferach działalności ludzkiej, to musimy zdawać sobie sprawę z tego, że dotyczy on głownie trzech najważniejszych. Są nimi przede wszystkim sfera religii, sfera sztuki i sfera rozrywki. W dzisiejszych czasach przede wszystkim kojarzymy jednak taniec najczęściej z rozrywką. Drugie miejsce zajmuje sztuka, zaś najrzadziej dziś kojarzymy taniec z religią. Jednak chodzi tu o naszą kulturę. Musimy zwrócić uwagę na to, iż w innych kulturach ta nieformalna hierarchia może wyglądać zupełnie inaczej, zwłaszcza jeśli chodzi o kultury pierwotne. Oczywiście musimy zdawać sobie sprawę z tego, że taniec przez wieki zmieniał swe miejsce i mógł być różnie traktowany przez różne społeczeństwa i kultury. Jak wiemy jest on również jedną z najstarszych sztuk pięknych i jako sztuka ceniony jest na całym świecie do dziś. Godne podziwu są zwłaszcza tańce takie jak na przykład balet. Taniec niejednokrotnie pojawia się na dekach teatrów całego świata i jest naprawdę popularną formą sztuki. Jeśli zaś chodzi o religię, to taniec rozwinął się tutaj głownie, jeśli chodzi o różnego rodzaju obrzędy. W niektórych religiach jest on właściwie nieodłącznym elementem najważniejszych obrzędów.Jak widzimy taniec rozwinął się głównie w trzech sferach działalności ludzkiej. Wydaje się to być oczywiste, jednak nie zawsze potrafimy wskazać wszystkie te trzy sfery. Najczęściej pomijamy sferę religii, gdyż patrzymy na nią tylko poprzez pryzmat naszego wyznania i naszej kultury, a rzadko bierzemy pod uwagę także inne religie.

Comments are closed.