kankan

terpsychora i tańce standardowe

Taniec w epoce średniowiecza

W dzisiejszych czasach taniec cieszy się niezwykłą popularnością zwłaszcza jeśli utożsamiamy go z rozrywką. Jednak nie zapominajmy o tym, że był on popularny także w innych epokach takich jak na przykład średniowiecze. W tych dawnych czasach możemy wyróżnić kilka typów tańca. Przede wszystkim chodzi tu o taniec rytualny, dworski, epicki i religijny. Każdy z nich jest inny i każdy na swój sposób wydaje się być niezwykle ciekawy. Najczęściej bywa tak, że interesujemy się głównie tańcem nowoczesnym, czy też innymi popularnymi dziś rodzajami. Niestety zapominamy o tym, że w dawniejszych czasach także występowały ciekawe rodzaje tańca. Warto niekiedy się nimi zainteresować i wiedzieć cokolwiek na ich temat, gdyż są to naprawdę ciekawe informacje. Oczywiście niektóre z nich możemy już znać dzięki lekcjom historii, czy też języka polskiego. Jednak niestety w szkole nie zawsze się wspomina o tańcu jeśli chodzi o różne epoki. Dlatego też powinniśmy sami postarać się o to, aby posiadać taką wiedzę, zwłaszcza jeśli w jakimkolwiek stopniu interesujemy się tańcem. Jednym z typów tańca popularnym w epoce średniowiecza jest taniec dworski. Był on w środowisku elit społecznych jedną z form spędzania wolnego czasu. Jednymi z pierwszych tancerzy dworskich byli linoskoczkowie i akrobaci, którzy to zajmowali się zabawianiem gości na wielu dworach. Następnie pojawili się tak zwani kuglarze oraz niezwykle ważna postać błazna. To właśnie on poruszał się najczęściej tanecznym krokiem. Z czasem doszło do tego, że elity z obserwatorów stały się wykonawcami, a na dworach obowiązkowe i niezastąpione stały się różnego rodzaju zabawy i maskarady. Kolejnym typem tańca jest taniec epicki. Do dzisiejszych czasów zachowało się czterdzieści sześć utworów muzycznych tego tańca. Największą liczbę wśród nich stanowią tańce kołowe oraz tance korowodowe. Niestety dziś nie jesteśmy w stanie odtworzyć dokładnie tych układów tanecznych i możemy się tylko domyślać jak one wyglądały. To zadanie ułatwiają nam w pewien sposób zachowane opisy, jednak są one zbyt ubogie, aby dokładnie odtworzyć dany taniec. Warto wiedzieć także o tym, że w średniowieczu popularne były także takie tance jak na przykład carole. Taniec ten ma swe korzenie we Francji. Zaliczany jest on do tańców kołowych i wywodzi się z pogańskich obrzędów, które to związane były z zimowym przesileniem. Poza tym warto wiedzieć także o tańcu takim jak ducia. On także pochodzi z Francji. Wykonywany jest głównie przez kobiety. Datuje się go na XII i XIII wiek. Ważna była także estampie, czyli pieśń średniowieczna, a zarazem średniowieczny taniec. Niestety do dzisiejszych czasów dotrwały tylko opisy muzyki i nie wiemy właściwe nic na temat kroków tanecznych, które jej towarzyszyły. Jak widzimy taniec w epoce średniowiecza odgrywał ważną rolę i właściwie każdy z nas powinien wiedzieć cokolwiek na jego temat. Oczywiście, aby zdobyć więcej informacji możemy sięgnąć do różnego rodzaju źródeł takich jak na przykład książki czy Internet i uzupełnić naszą wiedzę o inne istotne informacje.

Comments are closed.