Taniec

Kurs tańca

Znane nam informacje o najstarszych tańcach

Wiemy doskonale o tym, że historia tańca jest tak samo długa, jak i historia całej ludzkości. Taniec towarzyszył człowiekowi właściwie od zawsze i w różnych sferach jego życia oraz działalności. Jego elementy są często nieodłączne podczas obrzędów religijnych, znajdziemy je także w wielu dyscyplinach sportowych takich jak na przykład łyżwiarstwo figurowe, gimnastyka artystyczna, czy też pływanie synchroniczne. Poza tym taniec jest jedną z najstarszych sztuk pięknych. W większości kultur zalicza się go do sfery sacrum. Nie od dziś jest on także dla wielu ludzi po prostu pracą, z której się oni utrzymują. Każdy z nas miał w swoim życiu okazję zetknąć się z tańcem i właściwie wszyscy potrafimy w kilku słowach powiedzieć czym on jest. Doskonale wiemy, że występują różne typy, gatunki i rodzaje tańca. Jest ich na całym świecie naprawę mnóstwo i nie sposób jest wiedzieć o wszystkich. Jako nieodłączny element obrzędów religijnych występuje on głównie w kulturach pierwotnych. Niestety nie znamy całej historii tańca, gdyż nie jesteśmy w stanie dokładnie ustalić kiedy w ogóle się on narodził. Jednak powinniśmy wiedzieć o najstarszych wzmiankach dotyczących tańca.Niestety nie wiemy dokładnie jak wyglądały pierwsze tańce i nie jesteśmy w stanie ich odtworzyć, ponieważ mamy zbyt mało informacji na ten temat. Taniec jest tym typem sztuki, który nie pozostawia po sobie żadnych namacalnych śladów i informacje o nim możemy czerpać tylko i wyłącznie z rozmaitych zapisów, choć z tych najdawniejszych lat pozostało ich naprawdę niezbyt wiele. Jeśli chodzi o naszą kulturę, czyli kulturę europejską, to jedne z najstarszych zapisków dotyczących tańca przypisuje się Homerowi. To właśnie on opisuje w utworze pod tytułem „Iliada” grecki taniec zwany chorea. Jest to taniec grupowy, który wykonywany jest w kole. Zwykle towarzyszy mu także śpiew. Oczywiście nie są to najstarsze zapiski. Najdawniejsza wzmianka pochodzi z Biblii, a właściwie ze Starego Testament. Chodzi tutaj o taniec jaki wykonał król Dawid przed Arką Przymierza. Poza tym nie jest to jedyna wzmianka na temat tańca pochodząca z Biblii. Zarówno w Starym Testamencie, jaki i w Nowym Testamencie taniec pojawia się kilkakrotnie i z zapisków tych wywnioskować możemy, iż autorzy Biblii mieli do niego jak najbardziej pozytywny stosunek. Jeśli w jakimkolwiek stopniu interesujemy się tańcem powinniśmy wiedzieć o najstarszych zapiskach, które mówią o nim. Niestety nie potrafimy odtworzyć tych najstarszych tańców o których jest mowa w tego typu tekstach, gdyż rzadko mamy w nich informacje na temat układów czy też kroków. Poza tym przecież nie potrafimy dokładnie odtworzyć tańców historycznych, choć pochodzą one sprzed kilku wieków. Wszystko to dlatego, że taniec nie jest taką sztuką jak na przykład malarstwo. Taniec niestety nie pozostawia po sobie żadnych namacalnych śladów i bez dokładnych opisów niestety nie jesteśmy w stanie powiedzieć jak wyglądał dany taniec i na czym on polegał.

Comments are closed.