kankan taniec sceniczny

wyszukiwarki mp3

Posts Tagged "stypendia"

Finanse dla studentów


Student, wcale biedny być nie musi. Nawet jeżeli nie ma zbyt wielkich ilości pieniędzy, to zapewne może liczyć na liczne pomoce finansowe ze strony macierzystej uczelni. Spełniając wymagane przez władze uczelni warunki możemy starać się o przyznanie nam stypendium socjalnego lub naukowego. Zazwyczaj żeby starać się o stypendium naukowe średnia musi przekraczać cztery. Uczelnie dla osób o usposobieniu sportowym mogą również ufundować stypendia sportowe, jednak tutaj będziemy musieli jakoś się wykazać na tym polu np. reprezentując uczelnię na jakis zawodach. Właściwie każdy kto na wyższym poziomie reprezentuje uczelnie w zawodach, obojętnie jakich to może spodziewać się finansowego podziękowania od uczelni.

Dla osób, które żeby rozpocząć studia na uczelni w innym mieście zmieniły miasto mogą liczyć na dofinansowanie za pomocą stypendium do żywności lub opłat za akademik lub mieszkanie studenckie. Stypendia takie zazwyczaj pozwalają na wynajem pokoju oraz na przyzwoite jedzenie. Żeby starać się o takie stypendium musimy spełnić jedne z warunków, ale podstawowy jest taki że nasza rodzinna miejscowość musi się znajdować 100 kilometrów do naszej uczelni. Bardzo wiele uczelni oferuje również jednorazowe zapomogi finansowe, które mogą być pomocne podczas problemów finansowych a umożliwią zakup książek lub innych niezbędnych pomocy naukowych.

Wielokrotnie studenci oprócz pomocy czysto finansowej mogą liczyć na pomoc w znalezieniu pracy dzięki biurze karier. Dziekan na uczelni zazwyczaj do dyspozycji ma całkiem pokaźną pulę pieniędzy, więc właściwie nie powinno dla nikogo ich zabraknąć. Dla studentów zaocznych, czyli takich którzy za naukę płacą, zazwyczaj uczelnie umożliwiają rozłożenie płatności na dogodne raty jak również czasami zgadzają się umorzyć należność jaka urosła. Wszelkie wnioski i dofinansowania i stypendia (poza sportowymi i naukowymi) powinniśmy składać w tylko w przypadku trudne sytuacji życiowej. Generalnie studenci większość uczelni mogą liczyć na bardzo szeroki wachlarz najróżniejszych możliwych pomocy finansowych.

Read More

Pomoc dla studentów


Student, wbrew pozorom nie musi być biedny. Nawet jeśli nie ma wielkich pokładów pieniędzy, to może liczyć na wiele pomocnych opcji ze strony uczelni. Każdy student, który spełni określone wymagania, może bowiem starać się o przyznanie określonych stypendiów czy zapomóg. Pierwszą z nich jest oczywiście stypendium za wysokie wyniki w nauce. Żeby ubiegać się o to stypendium, trzeba jednak posiadać średnią na poziomie czterech. Poza tym, jeśli udzielamy się sportowo i zdobywamy jakieś medale i nagrody, to możemy złożyć wniosek o stypendium sportowe. Każdy, kto w swojej dyscyplinie jest dobry i reprezentuje swoją uczelnię, może się spodziewać dość interesujących zastrzyków finansowych. Osoby, które przeprowadziły się z innego miasta, żeby studiować na konkretnej uczelni, mogą zabiegać o stypendia żywieniowe oraz mieszkaniowe. Pozwoli to na wynajęcie pokoju oraz wyżywienia się na przyzwoitym poziomie. Warunek jest jeden, nasza rodzinna miejscowość musi znajdować się przynajmniej sto kilometrów od miasta, w którym znajduje się nasza uczelnia. Większość studentów, może również skorzystać z zapomogi. Można ją otrzymać w przypadku, gdy nastąpiła nieoczekiwana sytuacja finansowa u studenta oraz gdy potrzebuje konkretnej kwoty pieniężnej na przykład na zakup książek, okularów, czy też pokrycie kosztów dodatkowego kursu, który pozwoli mu na znalezienie zatrudnienia. Dziekani, mają do dyspozycji spore zaplecza finansowe, więc nie powinno zabraknąć pieniędzy dla żadnego studenta, nawet tego, który potrzebuje sporej zapomogi. Jeżeli student jest w bardzo ciężkiej sytuacji finansowej a studiuje zaocznie, czyli opłaca studia, może złożyć również wniosek o rozłożenie kosztów na raty lub umorzenie części albo też całości tej kwoty. Oczywiście, wniosek taki składa się tylko w przypadku bardzo trudnej sytuacji materialnej a poza tym, można to zrobić tylko jeden raz w ciągu całej edukacji na uczelni. Jak widać, studenci mogą liczyć na ogromną pomoc ze strony swojej uczelni i swobodnie poświęcić się nauce.

Read More