kankan taniec sceniczny

wyszukiwarki mp3

Studia i praca

Często stajemy przed dylematem ze musimy pogodzić zarówno naszą pracę zawodową jak i wymarzone studia. Dla takich osób powstały właśnie specjalnie studia zarówno wieczorowe jak i zaoczne. Generalnie zasada jest prosta w przypadku studiów wieczorowych odwiedzasz uczelnię średnio 3 razy w tygodniu, zaoczni to już różnie.

Dużo zależy od tego co to za uczelnia, jaki materiał ale w niektórych zajęcia odbywają się co tydzień a są takie uczelnie zaoczne że zajęcia zaliczymy tylko raz na miesiąc. Oczywiście wszystko ma swoje plusy i minusy. Chodzenie co tydzień jest zdecydowanie uciążliwe, ktoś kto zarywa każdy weekend i żadna sobota i niedziela nie jest wolna może to odczuć na swoim zdrowiu psychicznym. Generalnie człowiek potrzebuje czasami wolnego dnia żeby w spokoju nic nie robić sobie leżeć na łóżku przed telewizorem czy tam inną swoją ulubioną rozrywką. Z drugiej strony odwiedzanie szkoły raz na miesiąc też nie jest korzystne.

Głównie mam tutaj na myśli to że przed każdym zjazdem trzeba sobie przypominać co tam ostatnio było, przeglądać notatki a dodatkowo musimy się liczyć z częstym wykonywaniem zadanych do domu prac, przygotowywaniem prezentacji i innych podobnych atrakcji.

Z tej perspektywy optymalny wydaje się system, który nakazuje odwiedzanie uczelni dwa razy w miesiącu, zawsze się tak układa że mamy chociaż jeden weekend wolny, gdzie możemy poświęcić go sobie lub rodzinie a na drugi weekend jedziemy na zjazd. Wadą takiego rozwiązania jest to że wówczas na uczelnie spędzamy często nawet i 12 godzin co jest bardzo męczące. Sesja jest łatwiejsza jeżeli zjazdy mamy częściej, łatwiej nam zaliczyć ćwiczenia, wywalczyć termin zerowy jak również mamy więcej możliwości złapać wykładowców na ewentualną doptykę. Generalnie każdy z tych systemów ma zalety, ale wybierając uczelnię warto zapytać co ile odbywają się zjazdy, żeby potem srogo się nie rozczarować brakiem wolnego weekendu przez trzy kolejne lata.

Read More

Akademickie inkubatory przedsiębiorczości

Studenci, to populacja bardzo kreatywna, pracowita i pomysłowa. Wiele osób, które studiują, chciałoby prowadzić swoje własne firmy i próbować swoich sił w biznesie. Nie każdy jest na tyle odważny, żeby zaryzykować, założyć działalność i próbować połączyć naukę z prowadzeniem firmy. Istnieje jednak pewna możliwość dla takich osób. Chodzi tutaj o Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości. AIP to ogólnopolska fundacja, której celem jest pomoc osobom młodym, w prowadzeniu własnej firmy. Działając w Inkubatorze, nie ponosimy wielkich kosztów związanych z opłacaniem składek chorobowych, zdrowotnych, emerytalnych, nie musimy zajmować się księgowością ani nie musimy mieć doświadczenia w prowadzeniu biznesu. Możemy bowiem liczyć na pomoc pracowników w zakresie planowania, przygotowywania biznes planu, strategii marketingowej oraz pozyskiwania funduszy na rozwój działalności. Jedynym kosztem są comiesięczne składki przekazywane na rzecz Inkubatora, jednakże są one dość niskie i dlatego większość studentów na nie stać. Jest to również doskonała opcja, na zdobycie doświadczenia, które przyda się w poszukiwaniu pracy po zakończeniu nauki a jeśli firma się rozwinie, to wejście w życie biznesowej śmietanki.

W Inkubatorach Przedsiębiorczości możemy działać przez dwadzieścia cztery miesiące. Czas ten pozwoli na pewno na weryfikację, czy nasza działalność będzie rentowna oraz czy będziemy musieli pozyskać nowych pracowników, którzy pomogą nam w wykonywaniu poszczególnych zadań związanych z działalnością przedsiębiorstwa.

Dzięki temu, że Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości mają szerokie kontakty medialne, możemy spodziewać się, że nasza firma zostanie przynajmniej raz opisana przez jakąś lokalną gazetę a jeżeli jest ciekawy, to może również w gazetach ogólnopolskich. Będzie to zatem darmowa forma reklamy i marketingu, ponieważ my za to nie zapłacimy ani grosza. W Akademickich Inkubatorach Przedsiębiorczości powstało już wiele firm, które znane są w całym kraju i prężnie się rozwijają już poza inkubatorem.

Read More

Rodzaje studiów

Polski rynek pracy, staje się coraz bardziej wymagający. Większość pracodawców szuka bowiem osób, które mogą pochwalić się wyższym wykształceniem. Osoby po szkole średniej, nie mogą liczyć na tak dużo ofert, jak te, które ukończyły uniwersytet. Jakie możliwości studiowania mają absolwenci liceów? W naszym kraju, istnieje system edukacji, który dzieli rodzaje studiów na kilka rodzajów według różnych kryteriów. Pierwszy podział dotyczy poziomu wykształcenia i tytułu jaki uzyskuje się po skończeniu edukacji w danej szkole.

Dzielimy więc studia na pierwszego oraz drugiego stopnia. Możemy wyróżnić tutaj również studia jednolite magisterskie. Studia pierwszego stopnia, trwają z reguły trzy lata. Pod koniec edukacji na pierwszym stopniu, piszę się pracę licencjacką lub inżynierską. Jeżeli jest to szkoła techniczna, to po zakończeniu trzech lat i napisaniu oraz obronie pracy, otrzymujemy tytuł inżyniera. W przypadku uczelni humanistycznych, tytułu nie ma żadnego. Możemy tylko pokazać, że skończyliśmy szkołę wyższą lub kontynuować naukę na studiach drugiego stopnia. Są one z reguły dwuletnie i kończą się złożeniem oraz obroną pracy magisterskiej, po której otrzymujemy tytuł magistra, bez względu od rodzaju uczelni.

Studia jednolite magisterskie, trwają najdłużej, ponieważ aż pięć lat i od razu kończą się na obronie pracy magisterskiej oraz po uzyskaniu, podobnie jak w przypadku studiów drugiego stopnia, tytułu magistra. Poza tym, możemy podzielić studia na dzienne, wieczorowe i niestacjonarne, inaczej zwane zaocznymi. Pierwszy rodzaj to typowe studia, w których studenci chodzą na zajęcia tak jak w normalnej szkole. Wieczorowe odbywają się również w tygodniu lecz są przeznaczone dla osób pracujących, ponieważ zajęcia zaplanowane są na godziny popołudniowe i wieczorne. Studia zaoczne natomiast, charakteryzują się tym, że studenci mają zajęcia tylko w weekendy. Z reguły zjazdy są co dwa tygodnie lub co tydzień w zależności od programu edukacyjnego, jaki obowiązuje na danym kierunku.

Read More