Dźwięki w uszach – Muzyka umysłu

Muzykę tworzą dźwięki uporządkowane pod względem głośności i wysokości. Zgodnie z tą definicja każdy utwór muzyczny jest sekwencją dźwięków, które tworzą sensowną całość. Budowa fizjologiczna układu słuchowego konstrukcja instrumentów i ludzki aparat głosowy nakładają jednak na dźwięk poważne ograniczenia. Jedną z podstawowych własności dźwięku, jest jego wysokość. Zależy ona od częstotliwości fali dźwiękowej i jest mierzona w hercach. Ucho ludzkie odbierze jednak dźwięki w zakresie ograniczonym, podczas gdy np. nietoperz słyszy tony poniżej ludzkiej skali. Większość z ludzi potrafi rozróżnić, który z usłyszanych dźwięków jest wyższy, dzieje się to jednak wyłącznie przez porównanie. Tylko nieliczne jednostki potrafią określić wysokość dźwięku bez porównania go z innym. Mówi się o nich, że posiadają słuch absolutny. Do dziś nie wiadomo, czy ta rzadka zdolność jest wyuczona, czy też wrodzona. Obserwacje wskazują, że słuchem absolutnym obdarzeni są ci, którzy uczyli się muzyki już w wieku 4 czy 5 lat. Nie znaczy to jednak, że intensywna nauka spowoduje, że ktoś stanie się muzycznym geniuszem. Interesujące jest też, że sposób współczesnych badań, notuje się większy procent ludzi obdarzonych słuchem muzycznym wśród Japończyków i Chińczyków. Zanotowano, iż aż 60% osób spośród tych narodowości obdarzonych jest słuchem absolutnym.