kankan taniec sceniczny

wyszukiwarki mp3

Związek tańca z aerobikiem

Bardzo popularny dla wielu ludzi stał się w ostatnich czasach aerobik. Jest to osobna dyscyplina, w której podstawa jest wysiłek fizyczny. Dla wielu jednak aerobik kojarzy się z tańcem. W wielu bowiem przypadkach można powiązać te dwa rodzaje aktywności, ponieważ zarówno aerobik, jak i taniec w swej podstawie mają ruch.Aerobik jest swego rodzaju systemem treningu, który oparty jest na intensywnej wymianie tlenowej. Do aerobiku zaliczyć można mnóstwo ćwiczeń, które w swym założeniu maja doprowadzić do zwiększonej wymiany tlenowej w naszym organizmie. Taniec jest taką formą ruchu, która zwiększa w znacznym stopniu tę wymianę, zatem uznać go można za jedną z form aerobowych. Warto jednak wiedzieć, że do tego rodzaju ćwiczeń zaliczyć można dużo więcej różnych form aktywności. Jednymi z popularniejszych aktywności aerobowych są między innymi: Fat Burning, Low Impact Aerobik, Step-Step, Total Body Condition. Większość z tych form jest opracowana przez amerykańskich specjalistów, ponieważ aerobik wywodzi się właśnie z Ameryki.Określenie Fat Burning odnosi się do wszelkiego rodzaju ćwiczeń, których głównym celem jest spalanie tłuszczu. Ich sedno to tętno mieszczące się w granicach od stu dwudziestu do stu trzydziestu uderzeń na minutę. Cechą wspólną z tańcem tej formy aktywności jest wykorzystanie muzyki. Wykonuje się bowiem niezbyt męczące ćwiczenia do w miarę wolnej muzyki. Wszystko to razem staje się nieskomplikowanym układem choreograficznym. Spalanie tłuszczu jest jednym z efektów także ćwiczeń Step-Step, które podobnie wykonywane mogą być w rytm muzyki i tak samo tworzyć ciekawą choreografie, a tym samym przypominać taniec. Co ciekawe Step-Step jest tak samo popularny zarówno wśród kobiet, jak i wśród mężczyzn. Total Body Condition, czyli popularnie nazywane TBC ma na celu także spalanie tłuszczu w organizmie. Największą jednak zaletą TBC jest to, że dzięki tego rodzaju ćwiczeniom w bardzo krótkim czasie można wyrzeźbić mięśnie całego ciała. Można cieszyć się dzięki TBC nienaganną sylwetką. Najwięcej jednak wspólnego z tańcem ma inna forma aerobowa – Aerobic-dance. Aerobic-dance to ćwiczenia o charakterze gimnastycznym, które wykonuje się do muzyki. Początkowo była to odmiana ruchu wyłącznie rekreacyjna, potem przekształciła się w dyscyplinę sportową. Co ciekawe istnieją nawet mistrzostwa w Aerobik-dance. Układy tego typu ćwiczeń podobne są do tańca i dlatego tak wielu ludzi decyduje się na tego rodzaju aktywność sportową.Warto zauważyć również, że do ćwiczeń aerobowych zalicza się również marsz, biegi lekkoatletyczne, pływanie, biegi narciarskie czy popularna jazda na rowerze. Mimo że większość z nich dostępna jest dla każdego przeciętnego człowieka, to jednak coraz chętniej ludzie wybierają bardziej wyszukane dyscypliny, takie jak aerobik. Jest to powiem coś nowego, swego rodzaju atrakcja. Dlatego też popularność tańca i aerobiku nieustannie rośnie. Każdy powinien przemyśleć uczestnictwo w takich ćwiczeniach, ponieważ są one z pożytkiem zarówno dla naszego ciała, jak i dla naszego samopoczucia.

Comments are closed.